Kontakt

Predseda klubu:  Juraj  Száraz  

                č.t.   0903931006

Tajomník :          Roman Kment

                č.t.   0905758040

Hospodár :         Viktor Laššu

                č.t.   0903228492