Náš tím

Tím TT

Lavý a pravý

Viktor Morovič & Robert Schmidt

MK DELFÍN Galanta

DAMEN Magni & DAMEN Onyx

Priezvisko Meno II

Riaditeľ spoločnosti:

Telefón: +001 123456789,

Email: priezvisko.meno@firma.cz